BEIJING
Thalia
Propaganda
Elektro
Tiktok
Regierung
Filiale
Verbot
Brucella
Skulpturen
Wien
Impfstoff
Prsident
Galpagos
Tong
Fischfang
Beijing
Pressespiegel
Durchblick
Meer geht (n)immer
 
AKPudong5
 
flo-taichung5
 
Lukas18965
 
NilsL5
 
bomaye5
 
Harald_S4
 
Basti5214
 
Lupo4
 
shanghai114
 
Powertwin4
1. Bundesliga
Tippspiel Top-10
Treffen
wörterbuch (beta)   |   meine merkliste   |   hilfe   |   fehler melden
        


eingabe in schriftzeichen, pin1 yin1 (mit tonziffer 1-5 od. *) oder deutsch:


48 treffer
 seite: 1 - 2
(程) chéng
Regulierung S. / Formel / Regel, Vorschrift
auf merkliste
(程度) chéng dù
Niveau, Stand, Grad / Umfang, Ausmaß, Grad
auf merkliste
(程度補語) chéng dù bǔ yǔ
Komplement des Grads S, Sprachw.
auf merkliste
(程度不同) chéng dù bù tóng
mehr oder weniger
auf merkliste
(程菲) chéng fēi
Cheng Fei Eig, Pers, 1988 - .
auf merkliste
(程控器) chéng kòng qì
Programmsteuergerät S.
auf merkliste
(程連蘇) chéng lián sū
Chung Ling Soo Eig, Pers, 1861 - 1918.
auf merkliste
(程懋筠) chéng mào yún
Ch'eng Mao-yün Eig, Pers, 1900 - 1957.
auf merkliste
(程式) chéng shì
Software / Programm EDV.
auf merkliste
(程試) chéng shì
Formel S.
auf merkliste
(程式計數器) chéng shì jì shù qì
Befehlszähler S, EDV.
auf merkliste
(程式語言) chéng shì yǔ yán
Programmiersprache S.
auf merkliste
(程翔) chéng xiáng
Ching Cheong Eig, Pers, 1949 - .
auf merkliste
(程序) chéng xù
Prozedere S.
auf merkliste
(程序包) chéng xù bāo
Programmpaket S.
auf merkliste
(程序步) chéng xù bù
Programmierschritt S.
auf merkliste
(程序傳輸序列) chéng xù chuán shū xù liè
Programmfolge S, EDV.
auf merkliste
(程序串聯) chéng xù chuàn lián
programmierte Folgeeinschaltung S, EDV.
auf merkliste
(程序存儲器) chéng xù cún chǔ qì
Programmspeicher S.
auf merkliste
(程序錯誤) chéng xù cuò wù
Bug S, EDV. / Programmfehler S, EDV.
auf merkliste
(程序調入) chéng xù diào rù
Programm laden V, EDV.
auf merkliste
(程序法) chéng xù fǎ
Formelles Recht Rechtsw.
auf merkliste
(程序風格) chéng xù fēng gé
Programmierstil EDV.
auf merkliste
(程序規則) chéng xù guī zé
Verfahrensrecht S.
auf merkliste
(程序號) chéng xù hào
Programmnummer S.
auf merkliste
(程序化) chéng xù huà
in eine Reihenfolge bringen V. / programmieren V.
auf merkliste
(程序化的機器起動) chéng xù huà de jī qì qǐ dòng
programmierter Maschinenanlauf
auf merkliste
(程序化了) chéng xù huà liǎo
programmiert Adj.
auf merkliste
(程序化印刷) chéng xù huà yìn shuà
programmiertes Drucken V.
auf merkliste
(程序級) chéng xù jí
Programmebene S.
auf merkliste
seite: 1 - 2peking.pro © 2020 secession limited | contact | advertise